HOLIDAY GIFTS NOW LIVE USE CODE: Diemonde2020

BK Ett Fyra – kärlek och respekt

BK Ett Fyra – kärlek och respekt

BK Ett Fyra är en relativt ny och liten förening från Diemonde grundarnas hemort Örebro. Föreningen startades 2015 i Vivalla av Daud Awees med inriktning på fotbollsverksamhet. Föreningen startade med syftet att låta kärlek och respekt vara vägledande i verksamheten, något som Daud hade saknat i de föreningar han själv som ung och nyanländ hade varit med i under sina första år i Sverige. Tidigt drömde Daud om att starta en egen förening. Det dröjde tio år tills han som 23-åring startade BK Ett Fyra.

Kärlek och respekt är föreningen värdeord. Samtal om dessa värden, samt vikten av att klara av skolan är återkommande på fotbollsträningarna. Inga ungdomar i föreningen ska halka snett i samhället där droger och småkriminalitet är ett närliggande hot för ungdomar som i dag växer upp i Vivalla. Tidiga skyddande insatser där goda alternativ till en kriminell karriär är viktiga i dessa åldersgrupper, och där kan föreningslivet spela en stor roll med förebilder och en bra verksamhet.

“ När vi fick förfrågan av vår barndomsvän Simon Leonidsson som är styrelseordförande och tränare på BK ettfyra om att vara med som sponsor och styrelsemedlemmar var det en självklarhet. Isaac som är medgrundare på Diemonde är uppvuxen i Vivalla och vi har båda relationer till Vivalla från uppväxten genom både familj och vänner som varit bosatta där. Vår relation till idrotten och den lärdom vi tagit med oss i livet från lagidrott överlag är ovärderlig och har format vår person. För oss är fotboll en självklar och viktig lärare som vi vill göra tillgänglig för alla.” Angelo da Silveira Founder & CEO

BK Ett Fyra växer och har i dagsläget verksamhet för cirka 90 ungdomar i åldrarna 7-15 där de flesta är boende i Vivalla, men föreningens lag får också allt fler ungdomar som kommer från andra delar av Örebro, vilket är unikt för ett Vivallalag. BK Ett Fyra är en mångkulturell förening med ett flertal nationaliteter vilket är en av nycklarna till att nå det högre syftet med föreningen, att ge ungdomarna en bra start i livet.

Den 2 juli 2019 var en historisk dag. Då startade BK Ett Fyra Vivallas första lag för yngre flickor, och det har blivit succé från start. Tanken var att flickorna skulle träna en gång i veckan, men det blev i stället tre gånger i veckan. Förutom träningar, med mycket glädje, skratt och rörelse, har flicklaget också uppskattade tjejkvällar i Folkets hus i Vivalla. Nya flickor kommer till träningar nästan varje vecka, och tjejerna som tränar är regelbundet 20-25 st. Nu är det dags för flickorna att ta nästa steg, att spela matcher.

Drygt tio engagerade ledare finns för både flickorna och pojkarna vilka är en förutsättning för verksamheten. Det unika med BK Ett Fyra är att föreningen startades, och drivs, av sina värderingar om kärlek och respekt. Det sker heller ingen toppning av lagen i matcher, utan alla som är med och tränar får också spela.

Under hösten planerar föreningen starta med ett värdegrundsarbete för föreningens ungdomar och ledare där de tillsammans enas om värderingar och regler som ska gälla såväl på som utanför fotbollsplanen. Samarbetspartners i detta arbete kommer bland annat vara Örebro läns idrottsförbund och Folketshusföreningen i Vivalla. Ett arbete planeras också starta för att öka föräldramedverkan i arbetet.

BK Ett Fyra är en ung förening med tydliga mål som fortsätter att utvecklas med sina ungdomar, ledare och sin styrelse för att ge barn och ungdomar i Vivalla en bra uppväxt.

Eller som en av ungdomarna, Ilyas Awees, tolv år, säger: ”Många tycker att Vivalla är en dålig plats. Men vi ska göra det till ett bra positivt ställe. Så att man inte ska bli kriminell, inte droga och så.”

More Posts

Next Post